ต่อ ธนภพ ลีรัตนขจร

ภาพ พระต่อ ธนภพ ห่มผ้าเหลืองขึ้นเทศน์ได้เพราะจับใจ วู้ดดี้ เอ่ยอยากให้บวชนานๆ

     นักแสดงหนุ่มมากความสามารถ ต่อ ธนภพ ลีรัตนขจร หลังเข้าพิธีอุปสมบทไปเมื่อ 13 มิถุนายนที่ผ่านมา ณ วัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้รับฉายาทางธรรม พระกิตติญาโณ แปลว่า ผู้มีญาณเป็นเกียรติ ซึ่งความตั้งใจบวชทดแทนคุณบิดามารดา ถึงวันนี้เป็นระยะเวลากว่า 2 สัปดาห์แล้วที่ครองสมณเพศ

     ล่าสุด วู้ดดี้ มีโอกาสได้นำภาพความงดงามในผ้าเหลืองของ พระต่อ ธนภพ ขณะนั่งขึ้นเทศน์ธรรมาสน์ให้ญาติโยมได้ซึ้งในรสพระธรรม พร้อมกับบอกว่า “พระต่อเทศน์แล้วก็แอบคิดในใจว่า ท่านบวชนานๆ ได้มั้ย เหมือนเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ แต่เชื่อว่าบวชครั้งนี้ท่านได้ฝังชิพแห่งธรรมไว้ในตัวแบบชุดใหญ่”

     ทั้งนี้ พระต่อ มีความตั้งใจขอละทางโลกชั่วคราวเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนเพื่อรักษาศีลปฏิบัติธรรมและศึกษาหาความรู้เพื่อให้เข้าถึงรสพระธรรมมากที่สุด และจะกลับมาทำงานตามปกติในเดือนสิงหาคม